Naar de Zaccini Facebook pagina

ZACCINI PRIVACY REGLEMENT

1.1   In dit privacy reglement hebben begrippen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene
voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.2   ZACCINI respecteert de privacy van alle bezoekers van haar Site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de vereisten van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

1.3   ZACCINI zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in de navolgende gevallen:
(i)         indien ZACCINI daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is en/of ZACCINI daartoe genoodzaakt is
als gevolg van een (gerechtelijke) procedure;
(ii)        ingeval één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij
of dat ZACCINI fuseert met een derde partij.

1.4    ZACCINI gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
(a)        Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de Site en
over speciale aanbiedingen en nieuwe acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door
een e-mail te sturen naar
info@zaccini.nl  Een mogelijkheid om u af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht
dat door ZACCINI aan u wordt gestuurd opgenomen.

1.5    Gegevens over het gebruik van onze Site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons
om onze Site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

1.6    ZACCINI maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden
opgeslagen op uw computer. ZACCINI gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen
ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te
passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze site geen cookies ontvangt.

1.7    Dit privacy reglement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van verwijzingen
(zogeheten ‘links’) met de Site zijn verbonden. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt de Site
verlaten. ZACCINI heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte
van de aldaar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden
eerst het daar geldende privacybeleid door te nemen. ZACCINI accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

1.8    Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Site.

1.9    Mocht u nog vragen hebben over dit privacy reglement dan kunt u een e-mail sturen aan info@zaccini.nl
Onze marketing afdeling helpt u verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
U hebt nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.